Ostu - ja tellimistingimused

 

Veebilehelt All2Dance tellimistingimused

 

Danceshop - Allingiri OÜ üldised müügitingimused veebikeskkonnas vormistatud tellimustele.

 

Vastu võetud ja kinnitatud Danceshop - Allingiri OÜ

juhatuse otsusega 06.04.2011 aastal.

Kehtivad alates 06.04.2011.

 

Mõisted.

Ostja ja Tellija all mõistetakse isikut, kes on vormistanud tellimuse Danceshop (Allingiri OÜ) veebikeskkonnas – www.all2dance.eu

Müüja all mõistetakse Allingiri OÜ - d.

Kauba all mõistetakse Tellija poolt koostatud ostukorvis olevaid tooteid

Transpordiviisi all mõistetakse Tellija poolt tellimust esitades valitud transpordiviisi.

 

Tellimuse täitmise üldtingimused.

 

Saades Tellijalt ostutellimuse, kontrollib Allingiri OÜ tellitud toote füüsilist olemasolu laos või selle tellimisvõimalust. Toote olemasolul kontrollitakse makse laekumist ostjalt  ja seejärel valmistab ette Tellija poolt tellitavad kaubad ning vastavalt Tellija poolt valitud transpordiviisile kas organiseerib kaupade transpordi Tellija poolt näidatud aadressile või säilitab Tellitavad tooted kuni hetkeni, mil Tellija neile järele tuleb. Pakitud tellimust hoiame sel juhul maksetähtaja lõpuni (3 päeva), misjärel tellimus tühistatakse. Kui tellimus on kokku pakitud ja meie kaupluses ootamas, saadetakse selle kohta Sinu e-mailile teade. Juhul kui mingil põhjusel ei ole Allingiri OÜ-l võimalik tähtaegselt kaupa väljastada toimub edasine tegevus kokkuleppel ostjaga, mis tuleb saavutada hiljemalt kauba väljastustähtajaks. Kui kokkulepet ei saavutata, kannab Allingiri OÜ tellijale ettemakstud summa tagasi ning annulleerib ettemaksuarve hiljemalt väljastustähtajaks.

 

Kui toode on tellimuse vormistamise ajal laos lõppenud siis võetakse Tellijaga ühendust ja teatatakse muutunud asjaoludest ning pakutakse toote tellimist otse tootjalt. Kuna tellimusi tootjatele tehakse pidevalt siis täpsustatakse tellitava toote arvatav saabumisaeg ja muud vajalikud tingimused. Hind tellijale samadel ostutingimustel ei muutu. Juhul, kui tellitav toode on oma omadustelt parem või uuem mudel ja maksumuse muutus paratamatu, võetakse uuesti ühendust Tellijaga ning lepitakse kokku lõplik tellimus. Allingiri OÜ tagab, et kõik Tellijale väljastatavad kaubad on töökorras, komplekssed ning vastavad kõikidele tootja ja Allingiri OÜ kvaliteedinõuetele.

 

Allingiri  OÜ on kohustatud lähetama kauba tellimuses märgitud aadressil, juhul kui kauba tellija ei ole avaldanud soovi ise kaubale järgi tulla, hiljemalt tellimuse vormistamisele ja tasumisele järgneval tööpäeval või teatatud (kokku lepitud) tarneaja jooksul. Kauba tarne Eesti Vabariigi piires teostab Tellija valitud teenuseosutaja tingimustele vastavalt.

 

Allingiri OÜ poolne tarnekohustus loetakse täidetuks korrektselt ja tellija nõudmiste järgselt vormistatud kauba saatedokumentidega varustatud saadetise postiasutuse poolt aktsepteerimisega. Tellija soovil ja võimalusel väljastab Allingiri OÜ tellijale saadetise numbri ja jälgimiskoodi.

Kauba Tellija vastutab ise ainuisikuliselt tellimuse esitamisel antud andmete ja tarneaadressi õigsuse eest.

 

Ostu sooritamine veebikeskkonnas

 

Meie pakutavaid tooteid saate tellida nii iga toote kirjelduse juurest, lisades need ostukorvi kui ka iga tootegrupi juures oleva tellimuse vormiga. Toodete kogust saate muuta ostukorvis.
Tootekataloogis olevate kaupade hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu (20%).

Peale sobiva toote valimist ostukorvi ja ostu lõpule viimiseks vajalike väljade täitmist ning tingimustega tutvumist väljastatakse ettemaksuarve. Teile sobiva maksevõimaluse puudumisel märkige aktiivseks „Soovin arvet“ ja saadame teile e-posti aadressile tasumiseks arve, mis tuleb tasuda 5 päeva jooksul. Kui soovite ise kaubale järele tulla, siis saab kauba eest tasuda ka kohapeal, kas sularahas või pangakaardiga.  Maksmiseks on aega kolm ööpäeva. Kui läkitad oma ostusoovi ära, kuid kolme päeva jooksul tasuda ei saa, siis anna sellest teada kodulehe kontaktivormilt või e-mailile all2dance.eu@gmail.com, saame hoida soovitud kaupu ka kauem broneeringus. Vastasel juhul tühistame arve viie päeva möödudes.


Kauba tagastamine ja ostu-müügilepingust taganemine.

 

Iga vormistatud ja tasutud tellimus on mõlemale osalevale poolele, kellest müüjaks loetakse Allingiri OÜ-d ning ostjaks tellijat, siduv ning lõplik. Kui Tellijaks olev tarbija soovib kauba kättesaamise järel ostu-müügilepingust taganeda ning tegemist ei ole spetsiaalselt tema jaoks ettevalmistatud tootega, on tal selleks õigus neljateistkümne kalendripäeva jooksul ning ta peab tagastama Allingiri OÜ-le omal kulul kauba rikkumata ning kasutamata kujul täiskomplektselt. Allingiri OÜ teostab seejärel Ostjale tagasimakse hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul kauba maksumuse ulatuses, millest on maha arvestatud kauba ning käitluskulu 3 protsendi ulatuses ostja poolt tellimuste esitades müüjale tasutud ettemaksusummast. Maksimaalne võimalik tagastamisel mahaarvestatav summa on määratud Eesti Võlaõigusseaduse § 56 kohaselt kümme eurot.

 

Tellitud kauba transport

 

SmartPOST on mugav ja kasutajasõbralik automaatne postipakisüsteem. SmartPOSTi pakiautomaadid on iseteeninduslikud postkontorid, mis on paigaldatud erinevatesse kaubanduskeskustesse üle Eesti (üle 30 asukoha). Kauba kättesaamiseks saate valida Teile kõige sobivama pakiautomaadi. 

Eesti Posti kuller helistab paki saajale paki väljasaatmisele järgneval päeval ja lepib kokku kättetoimetamiseks sobiva aja samal päeval. Kui paki saajal pole sel päeval võimalik pakki vastu võtta, tuleb kuller mõnel sobivamal päeval 6 päeva jooksul. Soovi korral võib paki saaja muuta paki kättesaamise asukohta ja tellida paki näiteks oma töökohta. 

Eesti Posti  toob paki kohalikku postkontorisse 2-3 päeva jooksul. Kui pakk on piisavalt väike, et mahub Teie postkasti (ja ei ole väga hinnaline) ning oled tellimusvormil vastavat soovi avaldanud, toob postiljon selle tavakirjana postkasti.

 

Garantii.

 

Tellija kinnitab tellimust vormistades, et on tutvunud kõikide Müüja veebilehel olevate kauba kohta avaldatud materjalidega ning aktsepteerib seal toodud garantiitingimusi.

Allingiri OÜ tagab, et väljastamise hetkel vastavad Tellija poolt tellitavad kaubad kõikidele Allingiri OÜ ning tootja poolt kehtestatud normatiividele.

Allingiri OÜ pakutavatele toodetele kehtib garantii vastavalt tootja poolt seatud pikkusele, milleks reeglina on kuus kuud alates ostukuupäevast. Kui selle aja jooksul ilmneb tootel varjatud defekte, mis olid temal olemas toote Allingiri OÜ-st väljastamise hetkel, parandab Allingiri OÜ tootjate esindajana toote garantiikorras ja garantiitingimustes kirjeldatud mahus. Allingiri OÜ omab  õigust otsustada kas toode kuulub parandamisele või osalisele või täielikule ümbervahetamisele. Kui remondi käigus selgub, et viga on tekkinud tootel hooletu või väära kasutamise käigus, lasub Tellijal kohustus tasuda kõik remondiga seotud kulutused, sealhulgas ka transpordikulu. Erimeelsuste korral lepitakse kokku tootele ekspertiisi teostamine ja edaspidi lähtutakse ekspertiisi tulemustest.

 

Garantiiväline remont.

 

Kui tootel on garantiiperiood lõppenud või kui tegemist on garantii alla mittekuuluva remondi ja/või hooldustööga, teostab Allingiri OÜ vajaliku hoolduse Tellijaga kooskõlastatavas mahus mõistliku aja jooksul vastavalt hetkel kehtivatele hooldustööde reeglitele ning vastavalt hetkel kehtivale hooldustööde hinnakirjale.

 

Tagasimaksed.

 

Juhul kui tellimus on esitatud arvutisüsteemi vea tõttu väärate hindadega või toodetele, mida Allingiri OÜ mingil ootamatul põhjusel ei saa nõuetekohaselt tarnida, teostab Allingiri OÜ Tellijale tagasimakse samale kontole, millelt Tellija tasus Allingiri OÜ-le. Alati kasutatakse tagasimakseks ainult sama makseviisi, mille on valinud Tellija tellimust vormistades. Käesolevas punktis kirjeldatud tagasimaksed teostab Allingiri OÜ tööpäeva jooksul alates tellimuse saamisest ning tagasimakse vajaduse ilmnemisest.

Tagasimakseid ei teostata juba väljastatud toodete eest. Kui tagasimakse teostatakse Pankade Kaardikeskuse vahendusel, loetakse Allingiri OÜ poolne tagasimakse kohustus täidetuks hetkest, mil Allingiri OÜ on vastava korralduse Pankade Kaardikeskusele esitanud.

 

Vääramatu jõud ehk Force Majeure.

 

Allingiri OÜ käsitleb vääramatu jõuna asjaolusid, mis on üldiselt tunnustatud vääramatu jõu asjaoluna. Vääramatu jõu asjaolu ilmnemisel informeerib Allingiri OÜ Tellijat vääramatu jõu asjaolu ilmnemisest juhul kui Tellijaga kontakteerumine on võimalik. Vääramatu jõu asjaolu ilmnemine võib pikendada kohustuste täitmist kuni vääramatu jõu asjaolude mõju lõppemiseni.

 

Andmete konfidentsiaalsus.

 

Allingiri OÜ ei väljasta ilma Tellija eelneva loata ei Tellija andmeid ega Tellija ostu sisu puudutavaid andmeid kolmandatele isikutele välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel ning kaupade vedamiseks vajalik info transpordifirmale. Allingiri OÜ võib kasutada Tellija poolt antud telefoninumbrit informeerimaks Tellijat saadetise staatusest. Allingiri OÜ esitab koheselt kõik Tellija poolt Allingiri  OÜ-le teatavaks tehtud andmed politseile juhul kui Tellija püüab ostu eest tasuda varastatud pangakaardiga või kui tekib kahtlus ostja autentsuses ja ausates kavatsustes.

 

Hindade püsivus.

 

Allingiri OÜ jätab endale õiguse muuta hindasid ette teatamata. Allingiri OÜ ei oma õigust küsida lisaraha juba sooritatud ja tasutud ostu eest. Kui mingil moel on Tellijal õnnestunud sooritada ost valedel tingimustel ning see on osapooltele sobimatu, teostab Allingiri OÜ tagasimakse ning annulleerib ostu-müügi tehingu.

 

Vastutuse jagatus.

 

Allingiri OÜ vastutab enda poolt sisestatud tooteandmete õigsuse eest ja selle eest, et Allingiri OÜ omab õigust pakutavaid tooteid pakkuda ning müüa.

Tellimiskeskuse tehnilise toimimise eest vastutab tellimiskeskuse programmeerija Art Media Agency OÜ. Makseviiside toimimise eest vastutavad makset vahendavad institutsioonid (pangad, kaardikeskus). Kaupade transpordi eest vastutab vedaja.

Tellimuse esitamisel esitatud andmete õigsuse eest vastutab Tellija.

Juba esitatud tellimust ei ole võimalik enam muuta.

 

Vaidlused.

 

Kõikide vaidlusaluste küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Pooled püüavad vaidlusi lahendada läbirääkimiste käigus, kui see ei õnnestu, lahendatakse vaidlus Allingiri OÜ asukohajärgses kohtus.